Betingelser for anvendelse af Social Punch Tools

Sidst opdateret: 11. november 2015.

Betingelser, ansvar og rettigheder

Når du anvender tjenesten Social Punch Tools (i det følgende nævnt som "Social Punch Tools", "tjenesten" eller "systemet"), herunder men ikke begrænset til tjenesten tilgængelig fra webbrowsere og mobile platforme, accepterer du betingelser og vilkår beskrevet i det følgende.
 1. Privatliv
  Social Punch Tools værner om dit privatliv og sørger for at de informationer du lægger på din profil kun er synligt for dig via dit login
 2. Cookies
  Tjenesten anvender cookies i vid udstrækning til funktionalitet, til login via andre platforme og til statistik på anvendelse af funktioner.
 3. Dit indhold og dine oplysninger
  Du ejer al indhold, information og oplysninger som du opretter og tilføjer på Social Punch Tools. Derudover gælder:
  1. For indhold der er dækket af immaterialrettigheder, herunder men ikke begrænset til billeder og videoklip, giver du Social Punch Tools tilladelse (licens) til at anvende dette indhold i alle sammenhænge på tjenesten Social Punch Tools uden ret til yderligere krav forudsat at anvendelsen opfylder Social Punch Tools' gældende betingelser for private oplysninger. Denne tilladelse ophører, hvis indholdet eller din brugerkonto fjernes fra Social Punch Tools forudsat at indholdet ikke anvendes i sammenhæng for andre brugere.
  2. Når du sletter indhold på Social Punch Tools, herunder indhold dækket af immaterialrettigheder, vil dette indhold ikke længere være umiddelbart tilgængeligt for dig eller andre brugere. Indholdet kan dog fortsat eksistere på systemet i forbindelse med sikkerhedskopier og historik.
  3. Når du anvender support- eller feedback-systemer via Social Punch Tools, kan dit indhold umiddelbart eller efterfølgende være frit tilgængeligt for alle uden at Social Punch Tools forpligter sig til krav eller kompensation.
 4. Din og andres sikkerhed
  Social Punch Tools tilstræber at gøre vores tjeneste sikker at bruge for alle. Du hjælper ved at acceptere følgende vilkår for anvendelse af tjenester på Social Punch Tools:
  1. Du vil ikke bruge Social Punch Tools til udbredelse af uopfordret kommercielt indhold (spam), herunder men ikke begrænset til koncepter, der kan karakteriseres som MLM eller pyramidespil.
  2. Du vil ikke systematisk opsamle private oplysninger om andre brugere.
  3. Du vil ikke tilgå Social Punch Tools med automatiseret programmel, herunder men ikke begrænset til robotter, spiders og scrapers.
  4. Du vil ikke tilegne dig login-oplysninger til andre brugere eller tilgå Social Punch Tools' tjenester med andre brugeres konti.
  5. Du vil ikke uploade eller linke til indhold, der kan karakteriseres som virus eller ondsindet kode.
  6. Du vil ikke chikanere andre brugere af systemet
  7. Du vil ikke bruge systemet på en måde eller med et formål, der er i strid med dansk lovgivning.
  8. Du vil ikke anvende systemet på en måde, der kan påvirke funktionsdygtigheden af tilknyttede tjenester
  9. Du vil ikke bistå eller opfordre til brud på nærværende betingelser for brug af Social Punch Tools.
  10. Du vil ikke uploade billeder, video eller andet materiale, hvis du derved krænker en anden persons eller virksomheds immaterialrettigheder
  11. Du vil ikke dele din adgangskode, give adgang til din brugerkonto eller gøre noget, der kan kompromitere sikkerheden for din konto
  12. Hvis din profil lukkes pga. brud på nærværende betingelser, tillader vi ikke at du opretter en ny.
 5. Mobil platform
  1. Når du tilgår mobile tjenester fra Social Punch Tools gælder de sædvanlige forbrugsomkostninger hos din teleudbyder herunder SMS og datatrafik.
  2. Nærværende betingelser gælder for mobile tjenester såvel som for tjenesten på tools.socialpunch.dk
 6. E-mails
  1. Ved anvendelse af Social Punch Tools accepterer du at modtage e-mails fra Social Punch Tools.
  2. Du kan til- og afmelde e-mails fra Social Punch Tools på et granulært niveau.
  3. Du vil kun modtage e-mails fra Social Punch Tools, der vedrører din konto og relevante aktiviteter med mindre du har givet tilladelse til andet.
 7. Annoncering
  1. Social Punch Tools kan på ethvert givent tidspunkt indføre annoncering i alle tjenester og indgå partnerskab med 3. part om markedsføring og/eller tjenester
  2. Social Punch Tools vil aldrig dele dit indhold eller dine oplysninger med annoncører eller partnere uden din tilladelse.
 8. Ændringer af betingelser
  1. Social Punch Tools kan på ethvert givent tidspunkt ændre, tilføje eller fjerne dele af nærværende betingelser.
  2. Du forpligter dig til at holde dig opdateret med nærværende betingelser
  3. Social Punch Tools forpligter sig til at meddele ændringer af betingelser via e-mail eller på de tilknyttede tjenester såfremt de opdaterede betingelser afviger væsentligt fra de eksisterende betingelser.
 9. Overtrædelse af betingelser
  1. Hvis du overtræder nærværende betingelser eller på anden måde optræder som en risiko for Social Punch Tools og/eller de tilknyttede brugere, kan Social Punch Tools fjerne din brugerprofil, dit indhold på de tilknyttede tjenester og adgang til de tilknyttede tjenester.
  2. Social Punch Tools vil meddele dig om evt. sanktioner over din e-mail og/eller ved anvendelse af de tilknyttede tjenester.
 10. Tvist
  1. Ved nedenstående betingelser om juridiske tvister dækker "Social Punch Tools" over nuværende og fremtidige ejere herunder virksomheden Cynope Internet samt Social Punch Tools' stifter Hans Peter Nielsen og alle nuværende og fremtidige ansatte og partnere.
  2. Hvis Social Punch Tools opnår et juridisk eller økonomisk ansvar på baggrund af dine aktiviteter på de tilknyttede tjenester, vil du holde Social Punch Tools skadesløse for alle relaterede skader, tab og udgifter af vilkårlig art herunder sagsomkostninger.
  3. Din anvendelse af Social Punch Tools og alle tilknyttede tjenester sker på eget ansvar. Social Punch Tools tilbydes som beset uden nogen udtrykt eller antydet garanti eller reklamationsret, herunder men ikke begrænset til salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og funktionalitet ved start på anvendelse. Social Punch Tools garanterer ikke at systemet er sikkert og pålideligt. Såfremt at der opstår tab af dit indhold på Social Punch Tools, at dine private oplysninger utilsigtet bliver eksponerede eller at systemets tilknyttede tjenester kortvarigt eller permanent er utilgængelige for dig, fritager du Social Punch Tools for ethvert ansvar og enhver forpligtelse og fra alle krav og skader, der måtte opstå i denne relation. Social Punch Tools er ikke ansvarlig for aktiviteter, indhold eller data fra systemets brugere eller tredjepart og du fritager Social Punch Tools fra alle krav og skader, kendte eller ukendte, der måtte opstå eller på nogen måde er relaterede til ethvert krav du har fra enhver bruger eller tredjepart.
 11. Definitioner
  1. Ved "Social Punch Tools" menes funktioner og tjenester, der tilbydes gennem Social Punch Tools herunder gennem
   1. Hjemmesiden tools.socialpunch.dk og andre tilknyttede hjemmesider med varemærket "Social Punch Tools"
   2. Tjenester på subdomæner til socialpunch.dk
   3. Internationale versioner
   4. Mobile versioner
   5. Mobile applikationer
   6. Udvidelsesmoduler til eksterne hjemmesider
   7. E-mail-opdateringer og -abonnementer.
  2. Ved "information" eller "oplysninger" menes fakta og anden information om dig, herunder de aktiviteter du laver.
  3. Ved "indhold" menes ethvert bidrag til Social Punch Tools, der ikke er inkluderet i definitionen af information.
  4. Ved "anvende" menes enhver brug, kopiering, visning, distribution, modifikation, oversættelse og afledte værker deraf.
 12. Andet
  1. Hvis en delmængde af de nærværende betingelser skønnes for ugyldige, gælder de resterende betingelser fuldt ud.
  2. Ingen af de nærværende betingelser forhindrer Social Punch Tools i at agere i henhold til gældende lov.
  3. Hvis Social Punch Tools ikke håndhæver en eller flere af de nærværende betingelser, ændrer det ikke på gyldigheden af nærværende betingelser.
  4. Nærværende betingelser udgør en hel aftale mellem dig og Social Punch Tools og erstatter enhver tidligere aftale eller anvendelsesbetingelser.